COMPANY INTRODUCTION

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ĐÔNG LONG

Ngày đăng: 18-05-2017

3,272 lượt xem

COMPANY
INTRODUCTION

FULL NAME

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNG HẢI ĐÔNG LONG

INTERNATIONAL TRANSACTION NAME

Dong Long Marine Services And Transport Join Stock company

REGISTERED CAPITAL

USD 20 000 000

FAX

(84) 838486647

EMAIL

managment@donglongjsc.com.vn

WEBSITE

http://www.donglongjsc.com.vn
http://www.donglongjsc.com

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Verification: a6f008f62cedf201